Facebook Bigsun Media

      

Trang thiết bị phục vụ cho Festival.

 

Dù cỡ lớn:

 

Sân Khấu, phông, đèn:

 

 

Để biết thêm các thiết bị sự kiện khác hoặc nhiều thông tin hơn truy cập: Facebook Fanpage của BigSun Media hoặc kết bạn với BigSun Media qua Zalo Page thông qua mã Qr Code:

Thông tin của BigSun Media:

Hoặc Hotline: 0913748513 - Mr.Nghi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top